Θέσειςεργασίας-ερευνητικήςαπασχόλησης

Η ερευνητική ομάδα IPSEN (Industrial Process System Engineering Unit) της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με επικεφαλή τον καθηγητή Αντώνη Κοκόση, αναζητά συνεργάτη για στελέχωση θέσης Γραμματειακής Υποστήριξης.

Η θέση υπάγεται στον Υπεύθυνο Διαχείρισης Έργων και στον Καθηγητή με βασικές
αρμοδιότητες:
  - Διαχείριση επικοινωνίας με τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας και
τις Γραμματείες του ΕΜΠ. 
- Σχεδιασμός, οργάνωση και στελέχωση εκδηλώσεων και επιστημονικών συνεδρίων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
- Υποστήριξη στη συμμετοχή της ερευνητικής ομάδας σε συνέδρια και ταξίδια.
- Υποστήριξη της ροής εργασιών σε ημερήσια βάση και ανάληψη των διοικητικών καθηκόντων με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του γραφείου.
- Διεκπεραίωση τηλεφωνικής και ηλεκτρονικής επικοινωνίας / διαχείριση εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας.  Διαχείριση ημερήσιου προγράμματος και συντονισμός συναντήσεων ερευνητικής ομάδας.
- Τακτική ενημέρωση Ιστοσελίδων ερευνητικής ομάδας. 

Θα προτιμηθούν πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ με πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας, προϋπηρεσία σε διοικητική/γραμματειακή θέση και εμπειρία στη διαχείριση έργων. Απαραίτητη η έναρξη επαγγέλματος σε ΟΑΕΕ/ΤΣΜΕΔΕ.

 

Επιθυμητά Προσόντα:

Άριστες επικοινωνιακές και Οργανωτικές ικανότητες.

Ομαδικό πνεύμα εργασίας, ικανότητα οργάνωσης και ευελιξίας.

Άριστες επικοινωνιακές και Οργανωτικές ικανότητες.

Ευχέρεια στην επικοινωνία, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων

Τόπος εργασίας:

Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Σχολή Χημικών Μηχανικών
Παρακαλείστε να στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα έως τις 30 Ιουνίου 2024 στην κα Κοσμίδου Κωνσταντίνα: kosmidou@mail.ntua.gr / 210 772 3227.
Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις της ερευνητικής ομάδας είναι διαθέσιμες στον Ιστότοπο: https://ipsen.ntua.gr/