Θέσειςεργασίας-ερευνητικήςαπασχόλησης

Δύο ερευνητικές θέσεις, μία θέση για μία/έναν υποψήφια/ο διδάκτορα και μία θέση για μία/έναν μεταδιδακτορικό ερευνητή (διάρκεια 21 μήνες).

Δείτε την περίληψη του ερευνητικού προγράμματος η οποία επισυνάπτεται.

  Περίληψη
Όνομα: CEPTr_summary.pdf, Ανέβηκε: 24/8/2023 15:29, Μέγεθος: 260kb