Θέσειςεργασίας-ερευνητικήςαπασχόλησης

Προκηρύσσονται 5 νέες θέσεις ΔΕΠ, στη βαθμίδα: του Επίκουρου Καθηγητή, στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:

  1. Ηλεκτροχημικές πηγές παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας
  2. Μηχανική Φυσικών Διεργασιών
  3. Μηχανική Χημικών Διεργασιών
  4. Πράσινη Χημεία και Μηχανική
  5. Υπολογιστική Μηχανική και Ρύθμιση Διεργασιών με Τεχνολογίες Μηχανικής Μάθησης και Ανάλυσης Δεδομένων

Για περισσότερες πληροφορίες κατεβάστε το σχετικό αρχείο.

  ΦΕΚ 1507/2023 Τεύχος Γ
Όνομα: FEK-2023-Tefxos G-01507-downloaded -15_06_2023.pdf, Ανέβηκε: 16/6/2023 09:50, Μέγεθος: 235kb