Θέσειςεργασίας-ερευνητικήςαπασχόλησης

Προσφέρεται η δυνατότητα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας ή πρακτικής (internship), με συνεπίβλεψη, μέσω Erasmus, στο Ecole Nationale Supérieure des Ingénieurs en Arts Chimiques  et Technologiques (ENSIACET), Université de Toulouse, για την περίοδο Σεπτέμβριος 2022-Φεβρουάριος 2023.

Το θέμα αφορά σε προσομοίωση, μέσω μεθόδων υπολογογιστικής ρευστοδυναμικής (CFD) διεργασίας Χημικής Απόθεσης από Ατμό (Chemical Vapor Deposition – CVD).

Οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με τον Καθηγητή Α. Μπουντουβή.