Θέσειςεργασίας-ερευνητικήςαπασχόλησης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Το εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών, Επεξεργασίας Σήματος και Ευφυών Συστημάτων του τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σε συνεργασία με την μονάδα Αυτόματης Ρύθμισης και Πληροφορικής της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ενδιαφέρεται να προσλάβει έναν ερευνητή-μηχανικό στην περιοχή των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων, ο οποίος θα απασχοληθεί στα πλαίσια χρηματοδοτούμενού ερευνητικού προγράμματος. Βασικό αντικείμενο του ερευνητικού προγράμματος είναι η ανάπτυξη μεθόδων για τη μοντελοποίηση και τον έλεγχο εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

- να είναι διπλωματούχοι χημικοί μηχανικοί, ή μηχανικοί περιβάλλοντος, ή πολιτικοί μηχανικοί

- να είναι κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε συναφές γνωστικό αντικείμενο

- να έχουν εμπειρία στην μαθηματική μοντελοποίηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων


Πληροφορίες και αποστολή βιογραφικών:

Αλεξανδρίδης Αλέξανδρος, Καθηγητής ΠαΔΑ (alexx@uniwa.gr)

Σαρίμβεης Χαράλαμπος, Καθηγητής ΕΜΠ (hsarimv@central.ntua.gr)