Θέσειςεργασίας-ερευνητικήςαπασχόλησης

Στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος, το Εργαστήριο Σχεδιασμού & Ανάλυσης Διεργασιών αναζητά Χημικό
Μηχανικό (απόφοιτο ή προπτυχιακό) για την ανάπτυξη μοντέλου εξοικονόμησης ενέργειας και νερού με ταυτόχρονη μείωση πρώτων υλών και αποβλήτων. Η εφαρμογή αφορά σε βιομηχανίες τροφίμων και ποτών.

Υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης της εργασίας αυτής με Διπλωματική Εργασία (ή και Διδακτορικό) καθώς και χρηματοδότησης

Πληροφορίες:

Μ. Κροκίδα

mkrok@chemeng.ntua.gr

2107723150, 6972700482