Θέσειςεργασίας-ερευνητικήςαπασχόλησης

Θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων - Μεταδιδακτόρων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Το εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών, Επεξεργασίας Σήματος και Ευφυών Συστημάτων του τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σε συνεργασία με την μονάδα Αυτόματης Ρύθμισης και Πληροφορικής της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ενδιαφέρεται να προσλάβει νέους ερευνητές στη βαθμίδα του υποψήφιου διδάκτορα και του μεταδιδάκτορα, στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενού ερευνητικού προγράμματος. Βασικό αντικείμενο του ερευνητικού προγράμματος είναι η ανάπτυξη μεθόδων προβλεπτικού αυτομάτου ελέγχου (model predictive control) με χρήση τεχνικών υπολογιστικής νοημοσύνης και εφαρμογές στον έλεγχο εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

  • να είναι διπλωματούχοι χημικοί μηχανικοί, ή διπλωματούχοι μηχανικοί άλλων ειδικοτήτων, ή πτυχιούχοι τμήματος πληροφορικής ή φυσικής
  • για τις θέσεις των υποψηφίων διδακτόρων να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, ή integrated master, σε συναφές γνωστικό αντικείμενο
  • για τις θέσεις των μεταδιδακτόρων να είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σε συναφές γνωστικό αντικείμενο
  • να έχουν εμπειρία σε μεθόδους αυτομάτου ελέγχου, υπολογιστικής νοημοσύνης και βελτιστοποίησης, καθώς και σε προγραμματισμό σε περιβάλλον Matlab.

Πληροφορίες και αποστολή βιογραφικών:

Αλεξανδρίδης Αλέξανδρος, Καθηγητής ΠαΔΑ (alexx@uniwa.gr)

Σαρίμβεης Χαράλαμπος, Καθηγητής ΕΜΠ (hsarimv@central.ntua.gr)