Θέσειςεργασίας-ερευνητικήςαπασχόλησης

Εχουν προκηρυχθεί δυο (2) θέσεις στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα στην ειδικότητα: «Πετροχημική Μηχανική ή Μηχανική Συστημάτων Διεργασιών ή Μηχανική Υλικών»:

https://www.cut.ac.cy/university/administration/administrative-services/hr/jobs/job-vacancies-departments/?languageId=1