Θέσειςεργασίας-ερευνητικήςαπασχόλησης

Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο, σχετική αγγελία για θέση εργασίας ορισμένου χρόνου, στο HSQE τμήμα της εταιρείας ΜΑRAN GAS MARITIME INC.

Η θέση αφορά τελειόφοιτους ή προσφάτως απόφοιτους της Σχολής.