Θέσειςεργασίας-ερευνητικήςαπασχόλησης

Το Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Ερευνών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών "Δημόκριτος" προκηρύσει μία θέση εργασίας για Υποψήφιο Διδάκτορα με αντικείμενο την πειραματική ή/και υπολογιστική μελέτη διεργασιών πολυφασικής ροής σε τρισδιάστατα πορώδη μέσα και διατάξεις μικρορευστομηχανικής στο πλαίσιο του έργου 3DmicroPores του ΕΛΙΔΕΚ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη θέση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Καθ. Ανδρέα Γιώτη στο τηλ. 210-6503416 ή στο

yiotis@mred.tuc.gr

http://www.demokritos.gr/wp-content/uploads/2020/07/0152020_2431.pdf

https://mssg.ipta.demokritos.gr/yiotis/?page_id=40152