Θέσειςεργασίας-ερευνητικήςαπασχόλησης
  1. Department of Chemical Engineering, UCL:

        Contact:  Prof Panagiota Angeli, p.angeli@ucl.ac.uk   
                         

  1. Department of Chemical and Process Engineering, University of Strathclyde:

        Contact:  Prof Demosthenes Kivotides, demosthenes.kivotides@strath.ac.uk