Θέσειςεργασίας-ερευνητικήςαπασχόλησης

Προκηρύχθηκαν νέες θέσεις αμοιβόμενων μεταπτυχιακών υποτρόφων στα Πλαίσια 2 έργων ΕΛΙΔΕΚ στο Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών και Ρεολογίας, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών.

Πληροφορίες στα συνημμένα.

  Rheology
Όνομα: Rheology_gr.pdf, Ανέβηκε: 5/8/2019 12:32, Μέγεθος: 707kb
  Biomechanics
Όνομα: Biomechanics_gr.pdf, Ανέβηκε: 5/8/2019 12:33, Μέγεθος: 709kb