Θέσειςεργασίας-ερευνητικήςαπασχόλησης

Είναι διαθέσιμη για κάλυψη με χρηματοδότηση θέση υποψήφιου διδάκτορα στο Ιnstitut National Polytechnique de Toulouse, Γαλλία.

Το θέμα της διδακτορικής έρευνας αφορά σε "Chemical Vapor Deposition (CVD) processed silicon oxynitrides and oxycarbides coatings for aqueous corrosion barriers".

Πληροφορίες στη συνημμένη ανακοίνωση.

  PhD-INP Toulouse
Όνομα: PhD position on sililicon oxide based materials.pdf, Ανέβηκε: 10/1/2018 20:34, Μέγεθος: 400kb