Θέσειςεργασίας-ερευνητικήςαπασχόλησης
  Προκήρυξη θέσης εργασίας
Όνομα: Θέση συνεργάτη.pdf, Ανέβηκε: 30/9/2019 10:32, Μέγεθος: 196kb
  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Όνομα: Πρόσκληση για ερευνητή στο ΓΠΑ 3-9-2019.pdf, Ανέβηκε: 6/9/2019 16:16, Μέγεθος: 190kb

Προκηρύχθηκαν νέες θέσεις αμοιβόμενων μεταπτυχιακών υποτρόφων στα Πλαίσια 2 έργων ΕΛΙΔΕΚ στο Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών και Ρεολογίας, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών.

Πληροφορίες στα συνημμένα.

  Rheology
Όνομα: Rheology_gr.pdf, Ανέβηκε: 5/8/2019 12:32, Μέγεθος: 707kb
  Biomechanics
Όνομα: Biomechanics_gr.pdf, Ανέβηκε: 5/8/2019 12:33, Μέγεθος: 709kb

Η θέση αφορά τη Γραμματειακή Υποστήριξη και Διοικητική Διαχείριση Ερευνητικών Έργων της μονάδας Αυτόματης Ρύθμισης και Πληροφορικής της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Βασικές αρμοδιότητες:

 • Σύνταξη και κατάθεση συμβάσεων και αμοιβών της ερευνητικής ομάδας.
 • Υποστήριξη στην οικονομική παρακολούθηση ερευνητικών έργων.
 • Επικοινωνία με τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας.
 • Οργάνωση ταξιδιών και συμμετοχής των ερευνητών σε συνέδρια και συναντήσεις.
 • Οργάνωση εκδηλώσεων και συναντήσεων ερευνητικής ομάδας.
 • Υποστήριξη στο διοικητικό έργο της μονάδας.
 • Διαχείριση ιστοσελίδας της μονάδας.

Θα προτιμηθούν Πτυχιούχοι Μηχανικοί ή Θετικής Κατεύθυνσης ΑΕΙ/ΤΕΙ με πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας, προϋπηρεσία σε διοικητική /γραμματειακή θέση και εμπειρία στη διαχείριση Ευρωπαϊκών έργων.

Η αμοιβή γίνεται από Ερευνητικά Προγράμματα και για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η έναρξη επαγγέλματος σε ΟΑΕΕ/ΤΣΜΕΔΕ.

Παρακαλείστε να στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο hsarimv@central.ntua.gr .

  Περιγραφή Θέσης
Όνομα: Job Description.pdf, Ανέβηκε: 10/7/2019 10:24, Μέγεθος: 546kb

Στα πλαίσια υλοποίησης χρηματοδοτούμενου ερευνητικού έργου, προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για μία θέση συνεργάτη, ο οποίος θα διεξάγει έρευνα με θέμα που αφορά στην ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόμων ομογενών καταλυτικών συστημάτων στην οργανική χημεία.

Ο Διδάκτορας που θα επιλεγεί θα εργαστεί έμμισθα στο Τμήμα Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (διαθέσιμη χρηματοδότηση για τουλάχιστον 15 μήνες), με επιβλέποντα τον Επίκουρο Καθηγητή Γεώργιο Χ. Βουγιουκαλάκη (http://users.uoa.gr/~vougiouk). Η ολοκλήρωση της εν λόγω ερευνητικής εργασίας αναμένεται να οδηγήσει σε δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με υψηλούς δείκτες απήχησης.

Ο ερευνητής που θα επιλεγεί αναμένεται να ξεκινήσει εντός Ιουνίου ή Ιουλίου 2019.

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν Πτυχίο Χημείας, Χημικής Μηχανικής ή Επιστήμης Υλικών και Διδακτορικό Δίπλωμα στο πεδίο της Οργανικής ή Ανόργανης Χημείας ή της Σύνθεσης Πολυμερών. Ερευνητική εμπειρία στον χαρακτηρισμό ενώσεων με φασματοσκοπία πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού (NMR), φασματομετρία μαζών (MS) και φασματοσκοπία υπερύθρου (FTIR) θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα. Η άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (γραπτά και προφορικά – κατά προτίμηση επιπέδου Proficiency) είναι απαραίτητη.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν άμεσα τον Δρ. Γεώργιο X. Βουγιουκαλάκη: vougiouk@chem.uoa.gr

Τετάρτη, 05 Ιουνίου 2019

Two PhD positions are open in the research center Juelich, as part of the new graduate school for data science in life, earth and energy
https://www.hds-lee.de/admission/

These positions are suitable for chemical or mechanical engineers with interest in machine learning and data science. The positions are also suitable for applied mathematicians or computer scientists with an aptitude for engineering problems.

Also open are 1-2 PhD positions in RWTH in the topic process design and process operation of chemical processes using renewable feedstock (CO2, H2 and biomass) and energy. These positions are suitable for chemical engineers and potentially for mechanical engineers.


Interested applicants can directly get in contact with Professor Alexander Mitsos, RWTH, Aachen University, Germany

Δείτε τη συνημμένη προκήρυξη.

  Προκήρυξη θέσης
Όνομα: Prokirixi_NANOPL.pdf, Ανέβηκε: 3/5/2019 14:23, Μέγεθος: 803kb
  Πρόσκληση
Όνομα: Πρόσκληση για ερευνητή στο ΓΠΑ 3-4-2019.pdf, Ανέβηκε: 4/4/2019 17:42, Μέγεθος: 190kb

To εργαστήριο “Προηγμένων, Σύνθετων, Νάνο Υλικών και Νανοτεχνολογίας“, R-NANO (http://nanolab.chemeng.ntua.gr) της Σχολής Χημικών Μηχανικών (Τομέας Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών) του  Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου προτίθεται να απασχολήσει έναν Senior Researcher ως επιστημονικό συνεργάτη με σύμβαση μίσθωσης έργου /  παροχής  υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης ερευνητικών έργων.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό δίπλωμα σε αντικείμενο συναφές με Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ή Επιστήμη/Ανάλυση Δεδομένων (Data science & analytics, Big Data and Machine Learning)
 • Εμπειρία σε βάσεις δεδομένων και μοντέλα πρόγνωσης (database, predictive modeling)
 • Ερευνητική εμπειρία σε συλλογή και διαχείριση δεδομένων
 • Εμπειρία σε γλώσσες προγραμματισμού (C++, Python, SQL)
 • 2+ χρόνια σχετικής εργασιακής/ερευνητικής εμπειρίας και συμμετοχής σε χρηματοδοτούμενα έργα   

Παρακαλείσθε να στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στoν κ. Κώστα Χαριτίδη, στο charitidis@chemeng.ntua.gr

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλ. 210 772 3323.

To εργαστήριο “Προηγμένων, Σύνθετων, Νάνο Υλικών και Νανοτεχνολογίας“, R-NANO (http://nanolab.chemeng.ntua.gr) της Σχολής Χημικών Μηχανικών (Τομέας Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου προτίθεται να απασχολήσει έναν Senior Researcher ως επιστημονικό συνεργάτη με σύμβαση μίσθωσης έργου / παροχής  υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης ερευνητικών έργων.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Διδακτορικό δίπλωμα με αντικείμενο υπολογιστικές μέθοδοι στην Επιστήμη/Μηχανική των Υλικών ή συναφές αντικείμενο
 • Εμπειρία σε διαχείριση συστάδων υπολογιστών (cluster)
 • Ερευνητική εμπειρία σε υπολογιστικές μεθόδους (e.g. FEMs, CFD, MD), μοντελοποίηση και προσομοιώσεις στην Επιστήμη Υλικών /Μηχανική των Υλικών ή συναφής περιοχή
 • Εμπειρία σε γλώσσες προγραμματισμού (e.g. C++, C sharp, FORTRAN)
 • 2+ χρόνια σχετικής εργασιακής/ερευνητικής εμπειρίας και συμμετοχής σε χρηματοδοτούμενα έργα 
 • Επιθυμητή εμπειρία σε multi-scale modelling προσεγγίσεις  

Παρακαλείσθε να στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στoν κ. Κώστα Χαριτίδη, στο charitidis@chemeng.ntua.gr

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλ. 210 772 3323.

 

‹ Νεότερες1234...18Παλαιότερες ›