Θέσειςεργασίας-ερευνητικήςαπασχόλησης
Δευτέρα, 01 Νοεμβρίου 2021
  Announcement
Όνομα: Available positions for PhD candidates and post-docs.pdf, Ανέβηκε: 1/11/2021 10:52, Μέγεθος: 109kb
Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου 2021

Επικοινωνία: Καραθανάσης Ιωάννης
Τηλ: +447751967235 & +306972570890
e-mail: Ioannis.Karathanassis@city.ac.uk

PostDoctoral Positions

The Unit of Automatic Control and Informatics at the National Technical University of Athens is looking for highly motivated postdoctoral researchers. Candidates must hold a PhD or will get the degree very soon in the areas of process control, reaction engineering, waste-water treatment plants, multi-scale modelling, or related fields.            

Required Skills and Experience:

  • Proven expertise in programming languages (e.g.  Matlab, R, Python, Java)
  • Very good written and verbal communication skills
  • Excellent publication track record

Interested applicants should submit a cover letter stating previous research experience, and current research interests at the following e-mail address: hsarimv@central.ntua.gr . Please include a CV, transcripts of records and contact information for two references.  

Το Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών, ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΖΗΤΕΙ ΕΜΠΕΙΡΟ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΧΗΜΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ή ΧΗΜΙΚΟ (PhD)

α) Περιγραφή θέσης: Μετα-διδάκτορας Χημικός Μηχανικός ή Χημικός με ερευνητική εμπειρία σε πολυμερή και πλαστικά.

β) Αντικείμενο εργασίας: Σύνθεση και επεξεργασία (processing) πλαστικών σχεδιασμός και χαρακτηρισμός συμβατικών και βιοδιασπώμενων πλαστικών προϊόντων (π.χ. φύλλων, συσκευασιών, διχτυών) – γήρανση, βιοδιάσπαση και εναλλακτικές διεργασίες αξιοποίησης πλαστικών μετά την χρήση.

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1.  Ερευνητική εμπειρία σε θέματα πολυμερών και πλαστικών (απαιτούμενο)
2.  Ερευνητική εμπειρία σε θέματα γήρανσης και αξιοποίησης πλαστικών μετά την χρήση (ανακύκλωση, ανάκτηση υλικών, κομποστοποίηση κτλ.). (πρόσθετο προσόν)
3.  Σχετικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά.
4.  Πολύ καλή γνώση τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο proficiency).
5.  Βασικές γνώσεις τεχνικών ανάλυσης πλαστικών (π.χ. FTIR, DSC, μηχανικές ιδιότητες, GC, SEM, μικροσκοπίας) 
 
Χρονική διάρκεια: Έξη μήνες αρχικά με δυνατότητα ανανέωσης έως 36 μήνες. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Μυστριώτης Αντώνης, amistr@aua.gr, 2105294022

Πέμπτη, 09 Σεπτεμβρίου 2021

Αποστολή βιογραφικών στο email: heronhr@heron.gr, έως 14/9/2021.

  Περιγραφή θέσης
Όνομα: NG Analyst Role Profile.pdf, Ανέβηκε: 9/9/2021 10:20, Μέγεθος: 210kb

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο.

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Όνομα: prokirixi_5_theson.pdf, Ανέβηκε: 2/9/2021 11:44, Μέγεθος: 1340kb
  ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ
Όνομα: paratasi.pdf, Ανέβηκε: 2/9/2021 13:20, Μέγεθος: 546kb
Δευτέρα, 19 Ιουλίου 2021

Έχει προκηρυχθεί μία (1) θέση Λέκτορα στο τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Hull στη Μεγάλη Βρετανία.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τον παρακάτω υπερσύνδεσμο.

Θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων - Μεταδιδακτόρων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Το εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών, Επεξεργασίας Σήματος και Ευφυών Συστημάτων του τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σε συνεργασία με την μονάδα Αυτόματης Ρύθμισης και Πληροφορικής της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ενδιαφέρεται να προσλάβει νέους ερευνητές στη βαθμίδα του υποψήφιου διδάκτορα και του μεταδιδάκτορα, στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενού ερευνητικού προγράμματος. Βασικό αντικείμενο του ερευνητικού προγράμματος είναι η ανάπτυξη μεθόδων προβλεπτικού αυτομάτου ελέγχου (model predictive control) με χρήση τεχνικών υπολογιστικής νοημοσύνης και εφαρμογές στον έλεγχο εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

  • να είναι διπλωματούχοι χημικοί μηχανικοί, ή διπλωματούχοι μηχανικοί άλλων ειδικοτήτων, ή πτυχιούχοι τμήματος πληροφορικής ή φυσικής
  • για τις θέσεις των υποψηφίων διδακτόρων να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, ή integrated master, σε συναφές γνωστικό αντικείμενο
  • για τις θέσεις των μεταδιδακτόρων να είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σε συναφές γνωστικό αντικείμενο
  • να έχουν εμπειρία σε μεθόδους αυτομάτου ελέγχου, υπολογιστικής νοημοσύνης και βελτιστοποίησης, καθώς και σε προγραμματισμό σε περιβάλλον Matlab.

Πληροφορίες και αποστολή βιογραφικών:

Αλεξανδρίδης Αλέξανδρος, Καθηγητής ΠαΔΑ (alexx@uniwa.gr)

Σαρίμβεης Χαράλαμπος, Καθηγητής ΕΜΠ (hsarimv@central.ntua.gr)

  PostDoc at TAMOUQ
Όνομα: post-doc position announcement Texas A&M at Qatar - April 2021.pdf, Ανέβηκε: 9/5/2021 16:17, Μέγεθος: 621kb
‹ Νεότερες1234...23Παλαιότερες ›