Θέσειςεργασίας-ερευνητικήςαπασχόλησης
Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2019
  Ανακοίνωση
Όνομα: CPSE_Charitopoulos_Studentship.pdf, Ανέβηκε: 20/12/2019 19:50, Μέγεθος: 160kb
Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου 2019

A PhD position in Pharmaceutical Process Systems Engineering is available with the Gerogiorgis Group at the University of Edinburgh, with full funding for EU/Greek students, if selected. Applications are welcome (via the online system and UoE link below).

UoE:
https://eng.ed.ac.uk/studying/postgraduate/research/phd/digital-twin-technoeconomic-modelling-and-optimisation-voc

Findaphd:
https://www.findaphd.com/phds/project/a-digital-twin-for-technoeconomic-modelling-and-optimisation-of-voc-abatement-in-the-pharma-industry/?p117152

Because according to regulations the position must be filled very soon, candidates should preferably have graduated already, or be certain to graduate by February 2020, at the latest.

For any questions, students are welcome to contact Dr. D. Gerogiorgis at: D.Gerogiorgis@ed.ac.uk .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρούν πληροφορίες στο επισυναπτόμενο αρχείο.

  Θέση υποψήφιου διδάκτορα
Όνομα: Recruitment Statement_GK.pdf, Ανέβηκε: 12/12/2019 11:59, Μέγεθος: 37kb

Δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση.

  Ανακοίνωση
Όνομα: Job Opening_Engineering Graduate Opportunities.pdf, Ανέβηκε: 2/12/2019 10:50, Μέγεθος: 305kb

Ιnformation can be found here (english text at the bottom): https://www.tu-chemnitz.de/verwaltung/personal/stellen/211040_20_EPu.php

Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2019

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο.

  Θέση για διδακτορικό στο ΙΝP Toulouse
Όνομα: PhD offer at LGC for AlSiCal project-1.pdf, Ανέβηκε: 18/11/2019 17:22, Μέγεθος: 589kb

Το Εργαστήριο Θερμοδυναμικής και Φαινομένων Μεταφοράς της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ, στο πλαίσιο υλοποίησης χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων προτίθεται να απασχολήσει δύο (2) ερευνητές με σύμβαση μίσθωσης έργου.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:

 • Πειραματική και θεωρητική μελέτη σχετική με το αντικείμενο των έργων (φυσικές μέθοδοι διαχωρισμού, μοντελοποίηση και προσομοίωση διεργασιών)
 • Σύνταξη παραδοτέων και εκθέσεων
 • Προετοιμασία και πραγματοποίηση παρουσιάσεων
 • Συμμετοχή σε συναντήσεις του έργου και επιστημονικά συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Διδακτορικό δίπλωμα
 • Εμπειρία και συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα

Συνεκτιμώμενα στοιχεία επιλογής είναι:

 • Το επίπεδο σπουδών που προκύπτει από το βαθμό διπλώματος, το βαθμό της διπλωματικής εργασίας και το σύνολο της βαθμολογίας.
 • Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή συνέδρια.
 • Συστατικές επιστολές και ότι άλλο στοιχείο μπορεί να προσκομίσει ο υποψήφιος.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στον Καθ. Κωνσταντίνο Μαγουλά (mag@chemeng.ntua.gr).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Καθ. K. Μαγουλά, τηλ. 210 7723152

Παρασκευή, 25 Οκτωβρίου 2019

Ζητείται διπλωματούχος μηχανικός (μηχανολόγος ή χημικός ή ηλεκτρολόγος), από γνωστή εταιρία εμπορίας οδοντιατρικών – οδοντοτεχνιτών ειδών, με εμπειρία σε 3D printing για τεχνική υποστήριξη και πωλήσεις.
Τηλέφωνα επικοινωνίας 210-7775.110, 929
Mail: sales@dentalcom.gr

  Προκήρυξη θέσης εργασίας
Όνομα: Θέση συνεργάτη.pdf, Ανέβηκε: 30/9/2019 10:32, Μέγεθος: 196kb
‹ Νεότερες1234...19Παλαιότερες ›