Θέσειςεργασίας-ερευνητικήςαπασχόλησης
  Θέσεις για ερευνητές στο Ευρωπαϊκό έργο BIOINDUSTRY4.0
Όνομα: Θέσεις Εργασίας(1).pdf, Ανέβηκε: 6/6/2023 15:57, Μέγεθος: 51kb
  Θέσεις για ερευνητές στο Ευρωπαϊκό έργο ROBOCOOP
Όνομα: Θέσεις Εργασίας(2).pdf, Ανέβηκε: 6/6/2023 15:57, Μέγεθος: 44kb
  Θέσεις για ερευνητές στο έργο MARINES
Όνομα: Θέσεις Εργασίας(3).pdf, Ανέβηκε: 6/6/2023 15:57, Μέγεθος: 44kb

Τhe Institute of Chemical Biology, located in Athens, Greece, which is part of the National Hellenic Research Foundation (ICB/NHRF), have open positions for Ph.D. students, post-doctoral researchers, and staff scientists. These positions are fully funded for several years, with funding available until February 2028, depending on the nature and goals of the position. The funding for these positions comes from the EU grant known as "hot4cryο" which I recently received. You can find more information about the grant at this link: (https://cordis.europa.eu/project/id/101086665).

In the near future, our laboratory will establish the first cryo-electron microscopy (cryo-EM) infrastructure in the entire South East Europe region. We will acquire three cryo-transmission electron microscopes (TEMs) with varying voltages (120 kV, 200 kV, and 300 kV), along with a cryo-focused ion beam (cryo-FIB) instrument. In addition, we will upgrade our computational infrastructure and biochemical labs to support these cutting-edge facilities.

We are currently seeking talented scientists specializing in the fields of electron cryo-microscopy and computational structural biology. The positions will be available to start as soon as possible. For detailed information about the positions and application process, please refer to this document: (http://www.eie.gr/nhrf/calls/careers/2023/2023_NHRF_ICB_CryoEM_openCall.pdf).
For further information, please contact Dr Panagiotis Kastritis at pkastrit@eie.gr. Applicants are required to submit a cover letter and CV for consideration.

  Αφίσα
Όνομα: KastritisLab_positions-hot4cryo.pdf, Ανέβηκε: 23/5/2023 14:39, Μέγεθος: 708kb
  Προκήρυξη
Όνομα: 2023-ΠΠ-07-ΕΕΕ 3.pdf, Ανέβηκε: 3/5/2023 14:21, Μέγεθος: 156kb

Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Κωδικός θέσης: APP33553
Φορέας: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα/Ινστιτούτο: ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο: Τεχνικές Υπολογιστικής Νοημοσύνης στη Χημική Μηχανική

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 21/04/2023
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 22/06/2023

Το Εργαστήριο Σχεδιασμού & Ανάλυσης Διεργασιών αναζητά προπτυχιακούς φοιτητές (κατά προτίμηση Χημικούς Μηχανικούς) για συμμετοχή σε έρευνα σχετικά με την αειφορία του αγροδιατροφικού τομέα.

Υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης της εργασίας αυτής με Διπλωματική Εργασία (και Διδακτορικό).

Επισυνάπτεται σχετική λίστα θεμάτων για απασχόληση.

Πληροφορίες:

Μ. Κροκίδα

mkrok@chemeng.ntua.gr

2107723150, 6972700482

  Θέματα Διπλωματικών
Όνομα: themata_diplomatikon.pdf, Ανέβηκε: 7/4/2023 09:25, Μέγεθος: 80kb
Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2023

Δείτε τη σχετική αγγελία.

Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2023
  Αγγελία
Όνομα: Business_Engineering Consultant Mar 2023.pdf, Ανέβηκε: 20/3/2023 14:24, Μέγεθος: 167kb

Διατίθενται θέσεις για υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδακτορικούς ερευνητές σε Εθνικό έργο που αφορά στο σχεδιασμό και τη λειτουργία πιλοτικής εγκατάστασης υδροθερμικής επεξεργασίας αποβλήτων (MARINES). Υποψήφιοι αναζητούνται στη στήριξη και την εγκατάσταση της πιλοτικής μονάδας καθώς και στην προτυποποίηση της διεργασίας σε σχέση με τις εναλλακτικές της τροφοδοσίες, το θερμοκρασιακό προφίλ του αντιδραστήρα, και τις συνθήκες λειτουργίας. Για περισσότερες πληροφορίες στον κ. Κοκόση akokossis@mail.ntua.gr - 2107724275.

Διατίθενται θέσεις για υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδακτορικούς ερευνητές σε Ευρωπαϊκό έργο που αφορά στο σχεδιασμό βιοδιυλιστηρίων από οργανικά υπολείμματα (ROBOCOOP). Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν δεξιότητες και ενδιαφέροντα σε εργαλεία ολοκληρωμένου σχεδιασμού, επίσης πρόθυμοι να εξοικειωθούν με εργαλεία Ανάλυσης Κύκλου Ζωής, ανάλυσης δεδομένων και τεχνικές μηχανικής μάθησης. Το έργο προβλέπει συνεργασία με πιλότους και εργαστήρια χημικών και φυσικών διεργασιών, καθώς και με ένα βιομηχανικούς εταίρους που προτίθενται να αξιολογήσουν τα προϊόντα. Για περισσότερες πληροφορίες στον κ. Κοκόση akokossis@mail.ntua.gr - 2107724275.

Διατίθενται θέσεις για υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδακτορικούς ερευνητές σε Ευρωπαϊκό έργο που αφορά στο σχεδιασμό ψηφιακών διδύμων σε βιοχημικούς αντιδραστήρες (Bioindustry 4.0). Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν δεξιότητες και ενδιαφέροντα σε υπολογιστική έρευνα και προσομοιώσεις, επίσης πρόθυμοι να εξοικειωθούν με εργαλεία ανάλυσης δεδομένων και τεχνικές μηχανικής μάθησης. Κάποιες θέσεις απαιτούν υπόβαθρο Χημικού Μηχανικού, ειδικά στο σχεδιασμό και τη λειτουργία χημικών αντιδραστήρων. Το έργο προβλέπει συνεργασία με το Ερευνητικό Κέντρο ΑΘΗΝΑ, πιλότους και εργαστήρια βιοχημικών εγκαταστάσεων στην Ευρώπη, με βιολόγουςν και χημικούς, καθώς και με ένα πλήθος ερευνητών στην ευρύτερη περιοχή της βιοπληροφορικής. Οι προσομοιώσεις προβλέπονται τόσο σε ανοικτές πλατφόρμες όσο και στο υπολογιστικό περιβάλλον της Siemens Process Systems Engineering Ltd που είναι και εταίρος στο έργο. Για περισσότερες πληροφορίες στον κ. Κοκόση akokossis@mail.ntua.gr - 2107724275.

‹ Νεότερες1234...26Παλαιότερες ›