ΗΈρευναστηΣχολήΧημικώνΜηχανικών

H ερευνητική δραστηριότητα στη Σχολή Χημικών Μηχανικών είναι εστιασμένη σε περιοχές που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο σε εθνικό όσο σε διεθνές επίπεδο. Έμφαση δίνεται κυρίως στους εξής άξονες:

  • Βιοτεχνολογία - Τρόφιμα
  • Υλικά - Nανοτεχνολογία
  • Μηχανική Διεργασιών

Κοινός παρονομαστής στις σύγχρονες ερευνητικές επιδιώξεις είναι η ενεργειακή βελτιστοποίηση και οι βιώσιμες πρακτικές για το περιβάλλον.

Η έρευνα είναι διεπιστημονική, απαιτεί τη συνεργασία διαφόρων εργαστηρίων της Σχολής αλλά και του ΕΜΠ. Ταυτόχρονα υπάρχει έντονη αλληλεπίδραση με πανεπιστήμια και άλλους ερευνητικούς φορείς και βιομηχανίες του εξωτερικού μέσω της συμμετοχής της Σχολής σε επιστημονικές/ερευνητικές συμπράξεις αλλά και μακροχρόνιων συνεργασιών υπό την αιγίδα προγραμμάτων τύπου Erasmus.

Τα εργαστήρια και οι μονάδες της Σχολής είναι στελεχωμένα με εξειδικευμένο ερευνητικό προσωπικό και διαθέτουν τον κατάλληλο εξελιγμένο εξοπλισμό για να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ερευνητικές ανάγκες.

Το ερευνητικό έργο παράγεται, κατά το μεγαλύτερο μέρος του, από τη συμμετοχή νέων ερευνητών, κυρίως υποφηφίων διδακτόρων και μεταδιδακτόρων. Ενδεικτικά του θεματικού εύρους της ερευνητικής δραστηριότητας της Σχολής είναι οι διδακτορικές διατριβές που υποστηρίχτηκαν εντός του 2015 (1/1/2015 – σήμερα), τα στοιχεία των οποίων παρατίθενται σε σχετικό σύνδεσμο.

Η ερευνητική δραστηριότητα της Σχολής υποστηρίζεται οικονομικά, κατά το μεγαλύτερο μέρος της, από ανταγωνιστική χρηματοδότηση Ελληνικής και Ευρωπαϊκής προέλευσης.


Χρηματοδότηση της Σχολής από ερευνητικά προγράμματα ανά έτος έναρξης.

Σχετικά Αρχεία
  Χαρτογράφηση Ερευνητικών Δραστηριοτήτων των μελών ΔΕΠ της Σχολής (2005-2010)
Όνομα: erevna_cheme_parousiasi.ppt, Ανέβηκε: 21/3/2013 11:21, Μέγεθος: 2040kb