ΠροτεινόμεναΘέματακαιΑνάθεσηΔιπλωματικώνΕργασιών
Παρασκευή και χαρακτηρισμός νανοσυνθέτων οξειδίου του γραφενίου με μήτρα τριπολυμερές Αιθυλενίου-Προπυλενίου-Διενίου (EPDM)
Θα μελετηθεί η επίδραση της ενσωμάτωσης νανοσωματίδιων οξειδίου του  γραφενίου  σε ελαστομερική μήτρα τριπολυμερούς (terpolymer) Αιθυλενίου-Προπυλενίου-Διενίου (EPDM, Ethylene Propylene Diene Monomer Rubber). Θα πραγματοποιηθεί βουλκανισμός μάζας του ελαστομερούς με χρήση υπεροξειδίου, σε διάταξη εργαστηριακού εσωτερικού αναμεικτήρα. Θα αριστοποιηθεί η διαδικασία διασποράς του εγκλείσματος στην ελαστομερική μήτρα με χρήση masterbatch παρασκευασμένου με χρήση διαλύτη. Θα εξετασθεί η επίδραση που έχει στην αντίδραση βουλκανισμού η ενσωμάτωση των νανοσωματιδίων. Τα νανοσύνθετα που θα παρασκευασθούν θα  χαρακτηρισθούν με μετρήσεις θερμιδoμετρικής (DSC) και θερμοβαρυμετρικής ανάλυσης (TGA), ηλεκτρομαγνητικής θωράκισης (EMI shielding), διηλεκτρικών ιδιοτήτων και δοκιμών εφελκυσμού.

Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Πετρούλα Ταραντίλη

Τομέας: Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών

Σχετικό Μάθημα : Επεξεργασία Πολυμερών

Περίοδος Ανάθεσης: Νοεμβρίου Ακ. Έτους 2023-2024