ΠροτεινόμεναΘέματακαιΑνάθεσηΔιπλωματικώνΕργασιών
Αποδόμηση πλαστικών περιβαλλοντικών ρύπων μέσω συνδυασμού ηχοχημικών και φωτοκαταλυτικών τεχνικών (Degradation of environmental plastic pollutants through a combination of sonochemical and photocatalytic techniques)
Στο πλαίσιο αναζήτησης νέων αποτελεσματικών και φιλικών στο περιβάλλον μεθόδων, για την καταστροφή των περιβαλλοντικών ρύπων που συναντώνται κατά κύριο λόγο στους υδάτινους πόρους (micro plastics), μπορεί να ενταχθεί και η επικαιρότητα του προτεινόμενου θέματος.
Με τον όρο «κατάλυση» εννοούμε τη διεργασία κατά την οποία ο ρυθμός μιας χημικής αντίδρασης επιταχύνεται με την ενεργοποίηση μιας ουσίας, του καταλύτη. Όταν η ουσία αυτή ενεργοποιείται με κατάλληλης ενέργειας φωτόνια, τότε η διεργασία λέγεται «φωτοκατάλυση». Η φωτοκατάλυση είναι η «πράσινη» αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
 
Η ηχοχημεία είναι το πάντρεμα της κλασσικής χημείας με υπερήχους υψηλής ενέργειας. Η εφαρμογή υπερήχων παίζει επίσης μεγάλο ρόλο στη διάσπαση και αποδόμηση οργανικών ρύπων.
Στην παρούσα εργασία θα μελετηθεί η συνεργία των δύο μεθόδων στην αποδόμηση υγρών πλαστικών περιβαλλοντικών ρύπων.
 
Τεχνικές: συσκευή υπερήχων, φωτοκατάλυση
 
 
Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Χρήστος Αργυρούσης

Τομέας: Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών

Σχετικό Μάθημα : Διαδικασίες Παραγωγής Νέων Ανόργανων Υλικών

Περίοδος Ανάθεσης: Νοεμβρίου Ακ. Έτους 2022-2023

Ανατέθηκε: Ευθύμιος Αναγνωστόπουλος