ΠροτεινόμεναΘέματακαιΑνάθεσηΔιπλωματικώνΕργασιών
Αξιολόγηση της βιωσιμότητας της ανάκτησης μετάλλων της ομάδας της πλατίνας από καταλυτικούς μετατροπείς αυτοκινήτων με τη χρήση υδρομεταλλουργικής μεθόδου
Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Κωνσταντίνος Χαριτίδης

Τομέας: Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών

Σχετικό Μάθημα : Νανοϋλικά και Νανοτεχνολογία

Περίοδος Ανάθεσης: Νοεμβρίου Ακ. Έτους 2022-2023

Ανατέθηκε: Αθανάσιος Μητσόπουλος