ΠροτεινόμεναΘέματακαιΑνάθεσηΔιπλωματικώνΕργασιών
Ενσωμάτωση υβριδικών σωματιδίων νανοσωλήνων άνθρακα σε σύνθετες μεταλλικές επικαλύψεις μήτρας νικελίου
Στην εργασία αυτή θα παρασκευαστούν σύνθετες επικαλύψεις μήτρας Ni με ενίσχυση υβριδικών σωματιδιων νανοσωλήνων άνθρακα/SiC  με ηλεκτροαπόθεση με στόχο την ανάπτυξη νανοδομημένων υλικών με βελτιωμένες φυσικοχημικές και μηχανικές ιδιότητες. Ειδικότερα, θα μελετηθεί η επίδραση του είδους του επιβαλλόμενου ρεύματος και της χρήση προσθέτου στη δομή και μορφολογία καθώς και η συσχέτισή τους με ιδιότητες όπως μικροσκληρότητα και αντοχή στην τριβή. Η μορφολογία, η δομή και η σύσταση των επικαλύψεων θα εξετασθεί με χρήση τεχνικών XRD, micro-Raman, και μικροσκοπίας SEM-EDAX. Θα πραγματοποιηθούν δοκιμές μικροσκληρότητας και αντοχής σε τριβή ολίσθησης.
Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Ευαγγελία Παυλάτου

Τομέας: Χημικών Επιστημών

Σχετικό Μάθημα : Νανοϋλικά και Νανοτεχνολογία

Περίοδος Ανάθεσης: Νοεμβρίου Ακ. Έτους 2022-2023

Ανατέθηκε: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΥΡΑΣ