ΠροτεινόμεναΘέματακαιΑνάθεσηΔιπλωματικώνΕργασιών
Νανοσωλήνες άνθρακα χημικά τροποποιημένοι με πυριτίδιο του μαγνησίου για θερμοηλεκτρικές εφαρμογές
Στόχος της παρούσας διπλωματική εργασίας είναι η ανάπτυξη υβριδικών νανοδομών άνθρακα και συγκεκριμένα, νανοσωλήνων άνθρακα, με ενισχυμένες θερμοηλεκτρικές ιδιότητες. Θα εξεταστούν διαφορετικές μεθοδολογίες χημικής τροποποίησης, περιλαμβάνοντας την ενεργοποίηση της επιφάνειας των νανοσωλήνων με οξυγονούχες ομάδες, την επικάλυψη αυτών με πυριτία (SiO2) και τέλος τη μαγνησιοθερμική αντίδραση, για το σχηματισμό του πυριτιδίου του μαγνησίου. Οι υβριδικές νανοδομές άνθρακα στη συνέχεια, θα χρησιμοποιηθούν σε πολυμερικές μήτρες για την ανάπτυξη εύκαμπτων θερμοηλεκτρικών διατάξεων, αφού χαρακτηριστούν εκτενώς και ποσοτικοποιηθούν οι ιδιότητές τους.
Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Κωνσταντίνος Χαριτίδης

Τομέας: Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών

Σχετικό Μάθημα : Νανοϋλικά και Νανοτεχνολογία

Περίοδος Ανάθεσης: Νοεμβρίου Ακ. Έτους 2022-2023