ΠροτεινόμεναΘέματακαιΑνάθεσηΔιπλωματικώνΕργασιών
Ανάπτυξη διεργασίας διαλυτόλυσης (solvolysis) για ανακύκλωση συνθέτων υλικών
Η χημική ανακύκλωση συνθέτων πολυμερικών υλικών ενισχυμένων με ίνες (άνθρακα ή υάλου), αποτελεί ένα από τα μείζονα ζητήματα στους τομείς χρήσης συνθέτων υλικών (αεροναυπηγική, αυτοβιομηχανία, ανεμογεννήτριες, κτλ). Προκειμένου να ειναι εφικτή η ανακύκλωση των συγκεκριμένων υλικών, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί διαχωρισμός των ινών από την πολυμερική μήτρα. Για το λόγο αυτό, απαιτείται η ανάπτυξη νέων μεθόδων διαλυτοποίησης των θερμοσκληρυνόμενων πολυμερών (solvolysis) και δοκιμή διαφορετικών διαλυτών ή οξέων, με στόχο να βρεθούν οι φιλικότερες στο περιβάλλον μεθοδολογίες ανακύκλωσης. Στην παρούσα διπλωματική, θα δοκιμαστούν μίγματα διαλυτών και θα εξεταστούν οι συνθήκες αντίδρασης (χρόνος, θερμοκρασία, πίεση, αναλογία διαλυτών, κτλ), για να διαχωριστούν στα συστατικά τους μέρη, τμήματα από σύνθετα πολυμερικά υλικά, προερχόμενα από αναμογεννήτριες ή μίγματα πολυμερών (π.χ. πολυ-ολεφίνες με πολυστέρες).
Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Κωνσταντίνος Χαριτίδης

Τομέας: Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών

Σχετικό Μάθημα : Σχέσεις Δομής και Ιδιοτήτων Υλικών

Περίοδος Ανάθεσης: Νοεμβρίου Ακ. Έτους 2022-2023