ΠροτεινόμεναΘέματακαιΑνάθεσηΔιπλωματικώνΕργασιών
Παραγωγή συνθέτων εποξειδικής ρητίνης με νανοάνθρακες και μελέτη των ιδιοτήτων ηλεκτρομαγνητικής θωράκισης
Νανοάνθρακες του εμπορίου (Γραφένιο, CNTs)  καθώς και νανοάνθρακες που έχουν παραχθεί  με μεταλλοθερμική μέθοδο από CO2 θα χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση εμπορικής εποξειδικής ρητίνης. Θα μελετηθεί η διαδικασία ανάμειξης που θα επιτρέψει την καλύτερη διασπορά του μέσου ενίσχυσης στην εποξειδική ρητίνη (π.χ. χρήση διαλύτη, εφαρμογή υπερήχων). Θα παρασκευασθούν δοκίμια με διαφορετικές συγκεντρώσεις σε νανοάνθρακες και θα χαρακτηρισθούν ως προς τις ιδιότητες ηλεκτρομαγνητικής θωράκισης (ΕMI shielding). Επίσης, θα εξετασθεί η ηλεκτρική αγωγιμότητα και η θερμική σταθερότητα (TGA) των συνθέτων. Τέλος θα συζητηθούν και θα συγκριθούν τα αποτελέσματα ηλεκτρομαγνητικής θωράκισης ρητινών με διαφορετικά πρόσθετα.
Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Πετρούλα Ταραντίλη

Τομέας: Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών

Σχετικό Μάθημα : Επεξεργασία Πολυμερών

Περίοδος Ανάθεσης: Νοεμβρίου Ακ. Έτους 2022-2023

Ανατέθηκε: ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ