ΠροτεινόμεναΘέματακαιΑνάθεσηΔιπλωματικώνΕργασιών
Σχεδιασμός και κατασκευή συστήματος ανθρακοποίησης συνεχούς λειτουργίας για παραγωγή ινών άνθρακα
Οι ίνες άνθρακα αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα ενισχυτικά μέσα συνθέτων υλικών και παράγονται από πολυμερή, τα οποία με κατάλληλη θερμική επεξεργασία μετατρέπονται σε γραφιτικές δομές. Στην παρούσα διπλωματική θα σχεδιαστεί ένα σύστημα ανθρακοποίησης υψηλών θερμοκρασιών (έως 1800οC), το οποίο θα λειτουργεί σε αδρανείς συνθήκες και θα τροφοδοτείται με συνεχή σταθεροποιημένη ίνα, με στόχο να γίνει η ανθρακοποίηση αυτής και να ληφθεί ίνα άνθρακα (ανθρακόνημα) ως τελικό προϊόν. Θα επιλεχθεί η κατάλληλη συνδεσμολογία, οι παροχές αερίων και οι συνδέσεις αυτών, ενώ παράλληλα θα αποτιμηθεί η διεργασία ως προς την αποδοτικότητά της και τις ιδιότητες του τελικού προϊόντος (π.χ. δομικοί χαρακτηρισμοί, μηχανικές ιδιότητες, κτλ).
Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Κωνσταντίνος Χαριτίδης

Τομέας: Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών

Σχετικό Μάθημα : Σχέσεις Δομής και Ιδιοτήτων Υλικών

Περίοδος Ανάθεσης: Νοεμβρίου Ακ. Έτους 2022-2023