ΠροτεινόμεναΘέματακαιΑνάθεσηΔιπλωματικώνΕργασιών
Βελτιστοποίηση παραμέτρων κατά τη ζύμωση διατροφικών αποβλήτων προς παραγωγή πτητικών λιπαρών οξέων παρουσία και απουσία αναερόβιας μικροβιακής καλλιέργειας
Σκοπός της διπλωματικής είναι η βελτιστοποίηση των συνθηκών της ελεγχόμενης ζύμωσης διατροφικών αποβλήτων (food waste) προς μέγιστη παραγωγή πτητικών λιπαρών οξέων, παρουσία και απουσία αναερόβιας ιλύος. Τα διατροφικά απόβλητα είναι ένα πλούσιο οργανικό υπόστρωμα που παρέχει τα κατάλληλα συστατικά για την ανάπτυξη και τη συντήρηση των μικροοργανισμών. Κατά τον μεταβολισμό τους υπό αναερόβιες συνθήκες, οι μικροοργανισμοί παράγουν πτητικά λιπαρά οξέα, τα οποία είναι πολύτιμες ενώσεις, καθώς αποτελούν πρώτη ύλη για την παραγωγή βιο-καυσίμων και βιο-πλαστικών. Για τη διεξαγωγή των πειραμάτων της ζύμωσης θα εξεταστεί αρχικά η παρουσία χωνεμένης μικροβιακής καλλιέργειας σε θερμόφιλες και μεσόφιλες συνθήκες, καθώς και οι λειτουργικές παράμετροι που θα βελτιστοποιήσουν τη διεργασία και θα έχουν ως αποτέλεσμα τη μέγιστη παραγωγή πτητικών λιπαρών οξέων: θερμοκρασία, pH, και αρχικό ποσοστό στερεών διαλύματος.

Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Ευαγγελία Παυλάτου

Τομέας: Χημικών Επιστημών

Σχετικό Μάθημα : Επιστήμη και Τεχνολογία Περιβάλλοντος

Περίοδος Ανάθεσης: Νοεμβρίου Ακ. Έτους 2022-2023

Ανατέθηκε: ΚΛΕΑ ΠΑΥΛΑΚΟΥ