ΠροτεινόμεναΘέματακαιΑνάθεσηΔιπλωματικώνΕργασιών
Σύνθεση νέων υβριδικών μορίων φαινολικών οξέων-τριαζολίων με χημεία Click
Αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας είναι η σύνθεση μίας σειράς νέων υβριδικών μορίων φαινολικών οξέων-τριαζολίου μέσω χημείας Click και μικροκυματικής ακτινοβολίας. Η εργασία περιλαμβάνει (α) την ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη σύνθεση των ενώσεων, (β) το χαρακτηρισμό της δομής αυτών με φασματοσκοπικες μεθόδους, (γ) την αξιολόγηση της φωτοπροστατευτικής ικανότητας των νέων μορίων μέσω προσδιορισμού του δείκτη ηλιακής προστασίας (SPF) και (δ) την μελέτη της αλληλεπίδρασης των ενώσεων με το DNA θύμου αδένα βοδιού (calf thymus DNA, ctDNA).

Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Αναστασία Δέτση

Τομέας: Χημικών Επιστημών

Σχετικό Μάθημα : Οργανική Χημεία

Περίοδος Ανάθεσης: Νοεμβρίου Ακ. Έτους 2022-2023

Ανατέθηκε: Θεοδώρα Κρεμμύδα