ΠροτεινόμεναΘέματακαιΑνάθεσηΔιπλωματικώνΕργασιών
Σύμπλοκα εγκλεισμού αιθερίου ελαίου του φυτού Mentha pulegium (φλισκούνι) σε β-κυκλοδεξτρίνη και τροποποιημένες κυκλοδεξτρίνες και αξιολόγηση της βιοδραστικότητάς τους
Στόχο της διπλωματικής εργασίας αποτελεί  ο εγκλεισμός του αιθέριου ελαίου από φλισκούνι σε κατάλληλα επιλεγμένους φυσικούς φορείς, όπως οι κυκλοδεξτρίνες. Τα νανοσυστήματα θα χαρακτηριστούν δομικά και φυσικοχημικά με φασματοσκοπικές και θερμικές μεθόδους ενώ θα μελετηθεί το προφίλ αποδέσμευσης των αιθερίου ελαίου από τα νανοσυστήματα. Τα νανοσυστήματα θα  αξιολογηθούν ως προς την βιοδραστικότητά τους για την ανάπτυξη νέων εντομοκτόνων φιλικών στο περιβάλλον και τον άνθρωπο.

Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Αναστασία Δέτση

Τομέας: Χημικών Επιστημών

Σχετικό Μάθημα : Φαρμακευτική Χημεία και Τεχνολογία

Περίοδος Ανάθεσης: Νοεμβρίου Ακ. Έτους 2022-2023

Ανατέθηκε: Χρυσαυγή Δερζέκου