ΠροτεινόμεναΘέματακαιΑνάθεσηΔιπλωματικώνΕργασιών
Βιοσυμβατά ιοντικά υγρά ως φορείς του φλαβονοειδούς χρυσίνη
Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η ανάπτυξη  διεργασίας εγκλωβισμού του φλαβονοειδούς χρυσίνη σε βιοσυμβατά ιοντικά υγρά. Τα νέα συστήματα θα χαρακτηριστούν ως προς το μέγεθος με την τεχνική της Δυναμικής Σκέδασης Φωτός (DLS), δομικά μέσω της φασματοσκοπίας υπερύθρου (FT-IR), ενώ οι θερμικές τους ιδιότητες θα μελετηθούν με τη Διαφορική Θερμιδομετρία Σάρωσης (DSC) και τη Θερμοσταθμική Ανάλυση (TGA) και τέλος θα αξιολογηθούν ως προς τη βιοδραστικότητά τους.

Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Αναστασία Δέτση

Τομέας: Χημικών Επιστημών

Σχετικό Μάθημα : Πράσινη Χημεία και Μηχανική

Περίοδος Ανάθεσης: Νοεμβρίου Ακ. Έτους 2022-2023