ΠροτεινόμεναΘέματακαιΑνάθεσηΔιπλωματικώνΕργασιών
Μελέτη των ενζύμων που εκφράζονται από μυκητιακά στελέχη, με σκοπό την εφαρμογή τους στην αποικοδόμηση συνθετικών πολυμερών
Στα πλαίσια της διπλωματικής εργασία θα πραγματοποιηθεί η μελέτη των ενζύμων που εκφράζονται από μυκητιακά στελέχη παρουσία επαγωγέων, η δομή των οποίων είναι ανάλογη με εκείνη των συνθετικών πολυμερών. Τα ένζυμα που εκφράζονται υπό αυτές τις συνθήκες,  θα δοκιμαστούν για την ικανότητα τους να αποπολυμερίζουν τα αντίστοιχα πολυμερή, ενώ θα πραγματοποιηθούν και συνδυασμοί ενζύμων με σκοπό τη δημιουργία ενός ενζυμικού κοκτειλ, που θα μπορεί να εφαρμοστεί σε μίγματα πλαστικών απορριμμάτων. Η επαγόμενη παραγωγή, απομόνωση και ο έλεγχος της δράσης των ενζύμων στα συνθετικά πολυμερή θα ακολουθείται από την ανάλυση των ιδιοτήτων των υλικών, καθώς και από τον εντοπισμό προϊόντων αποικοδόμησής τους. Η μελέτη των ιδιοτήτων θα γίνεται με αναλυτικές τεχνικές που θα περιλαμβάνουν κατά κύριο λόγο υγρή χρωματογραφία,  φασματοσκοπία υπερύθρου και χρωματογραφία διείσδυσης πηκτής.

Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Ευάγγελος Τόπακας

Τομέας: Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών

Σχετικό Μάθημα : Βιομηχανική Βιοτεχνολογία

Περίοδος Ανάθεσης: Νοεμβρίου Ακ. Έτους 2022-2023

Ανατέθηκε: Μαρία Χαντζή