ΠροτεινόμεναΘέματακαιΑνάθεσηΔιπλωματικώνΕργασιών
Μελέτη βέλτιστης συσκευασίας για την επίτευξη μέγιστης διατηρησιμότητας ξηρών τροφίμων σε δυναμικές συνθήκες συντήρησης: σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού για τον υπολογισμό της διατηρησιμότητας
Μελέτη βέλτιστης συσκευασίας για την επίτευξη μέγιστης διατηρησιμότητας ξηρών τροφίμων σε δυναμικές συνθήκες συντήρησης: σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού για τον υπολογισμό της διατηρησιμότητας
Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Μαρία Γιαννακούρου

Τομέας: Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών

Σχετικό Μάθημα : Μηχανική Τροφίμων

Περίοδος Ανάθεσης: Νοεμβρίου Ακ. Έτους 2022-2023