ΠροτεινόμεναΘέματακαιΑνάθεσηΔιπλωματικώνΕργασιών
Προσομοίωση ανάπτυξης καρκινικού όγκου με κυτταρικό αυτόματο.
Αντικείμενο της εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός κυτταρικού αυτόματου για την προσομοίωση της δυναμικής εξέλιξης καρκινικού όγκου. Η προσομοίωση θα γίνει σε δύο και τρεις διαστάσεις αποσκοπώντας στη διερεύνηση της επίδρασης επιμέρους κυτταρικών μηχανισμών στα μακροσκοπικά μορφολογικά χαρακτηριστικά του αναπτυσσόμενου όγκου.  
Η μοντελοποίηση με κυτταρικό αυτόματο περιλαμβάνει την επίλυση μερικών διαφορικών εξισώσεων αντίδρασης-διάχυσης για την εύρεση της κατανομής θρεπτικών συστατικών στον ιστό όπου αναπτύσσεται ο όγκος και στη συνέχεια την ανάθεση μιας κυτταρικής λειτουργίας σε κάθε κύτταρο (διαίρεση, απόπτωση, μετανάστευση). Το κάθε "κυτταρικό συμβάν" καθορίζεται από τις κατανομές των θρεπτικών συστατικών και των καρκινικών κυττάρων.
Στο τελικό στάδιο της εργασίας, το κυτταρικό αυτόματο θα προσαρμοσθεί κατάλληλα έτσι ώστε να έχει τη δυνατότητα προσομοίωσης χημειοθεραπείας. Συγκεκριμένα, θα επιλυθεί μερική διαφορική εξίσωση για τη θεραπευτική ουσία, και θα προσαρμοσθούν κατάλληλα οι κανόνες του κυτταρικού αυτομάτου έτσι ώστε να προσομοιωθεί η νέκρωση των καρκινικών κυττάρων παρουσία χημειοθεραπείας. 
Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Μιχάλης Καβουσανάκης

Τομέας: Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων

Σχετικό Μάθημα : Υπολογιστικές Mέθοδοι για Mηχανικούς

Περίοδος Ανάθεσης: Νοεμβρίου Ακ. Έτους 2022-2023

Ανατέθηκε: Αλέξανδρος Γιαννακόπουλος