ΠροτεινόμεναΘέματακαιΑνάθεσηΔιπλωματικώνΕργασιών
Ανάκτηση βιοδραστικών ουσίων απο φύκη με χρήση υπερκρίσιμου CO2
Τα φύκη αποτελούν σημαντική πηγή λιπιδίων και άλλων βιοδραστικών ουσιών ελκύοντας το ενδιαφέρον τόσο της επιστημονικής κοινότητας όσο και της βιομηχανίας για την παραγωγή βιοκαυσίμων αλλά και την αξιοποίησή τους σε τρόφιμα, καλλυντικά, συμπληρώματα διατροφής και φάρμακα. Τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης στη χρήση πράσινων διεργασιών για την ανάκτηση αυτών των ουσιών.

Σκοπός της διπλωματικής αυτής εργασίας είναι η μελέτη της εκχύλισης μίκρο- και μάκρο- φυκών με χρήση υπερκρίσιμου CO2, δηλ. ενός πράσινου, μη τοξικού, μη εύφλεκτου, φθηνού, και εύκολα διαθέσιμου διαλύτη. Συγκεκριμένα, θα μελετηθεί η επίδραση διαφόρων λειτουργικών παραμέτρων, όπως η πίεση και η θερμοκρασία εκχύλισης, στην απόδοση και τη δραστικότητα των εκχυλισμάτων. Τέλος τα εκχυλίσματα της υπερκρίσιμης εκχύλισης θα συγκριθούν με αυτά της κλασικής εκχύλισης με χρήση οργανικού διαλύτη.       

Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Επαμεινώνδας Βουτσάς

Τομέας: Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων

Σχετικό Μάθημα : Θερμοδυναμική II

Περίοδος Ανάθεσης: Νοεμβρίου Ακ. Έτους 2022-2023

Ανατέθηκε: ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΣΠΡΟΥΔΗΣ