ΠροτεινόμεναΘέματακαιΑνάθεσηΔιπλωματικώνΕργασιών
Ανάπτυξη μεθόδων πρόβλεψης νεφροτοξικότητας φαρμάκων
Η τοξικότητα των φαρμάκων αποτελεί ένα από τα βασικά αίτια για την διακοπή των κλινικών μελετών ενός φαρμάκου ή ακόμα και για την απόσυρση φαρμάκων μετά την αρχική έγκριση και κυκλοφορία τους. Μια από τις πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες αποτελεί η εμφάνιση νεφροτοξικότητας ως αποτέλεσμα της λήψης φαρμάκου, ιδιαίτερα σε αυτά που λαμβάνονται για μεγάλο χρονικό διάστημα (π.χ. αντιφλεγμονώδη φάρμακα). Στα πλαίσια της διπλωματικής εργασία θα επιδιωχθεί η συσχέτιση πειραματικών δεδομένων νεφροτοξικότητας που θα συλλεχθούν από την βιβλιογραφία με βιομιμητικούς χρωματογραφικούς δείκτες και άλλες φυσικοχημικές ιδιότητες με χρήση χημειομετρικών μεθόδων.
Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Φώτιος Τσόπελας

Τομέας: Χημικών Επιστημών

Σχετικό Μάθημα : Φαρμακευτική Χημεία και Τεχνολογία

Περίοδος Ανάθεσης: Φεβρουαρίου Ακ. Έτους 2022-2023

Ανατέθηκε: Μάτα Ντίλαν