ΠροτεινόμεναΘέματακαιΑνάθεσηΔιπλωματικώνΕργασιών
Μοντελοποίηση θερμοφυσικών ιδιοτήτων μιγμάτων που περιέχουν υδρογόνο με εφαρμογή την παραγωγή, μεταφορά και αποθήκευση υδρογόνου
Η ακριβής εκτίμηση των θερμοδυναμικών ιδιοτήτων και των ιδιοτήτων μεταφοράς του υδρογόνου αναμεμειγμένου με άλλα αέρια που βρίσκονται στο σύστημα παραγωγής, μεταφοράς και αποθήκευσης του υδρογόνου είναι απαραίτητη για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό των διεργασιών που εμπλέκονται σε αυτήν την αλυσίδα.

Στην εργασία θα μελετηθούν οι ιδιότητες του καθαρού υδρογόνου καθώς και μιγμάτων αυτού με άλλες ενώσεις, που σχετίζονται με την παραγωγή μεταφορά και αποθήκευση του υδρογόνου. Θα αξιολογηθούν θερμοδυναμικά μοντέλα ως προς την ικανότητα πρόβλεψής των ιδιοτήτων ενδιαφέροντος και θα συγκριθούν με τα διαθέσιμα πειραματικά δεδομένα από τη βιβλιογραφία.

Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Επαμεινώνδας Βουτσάς

Τομέας: Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων

Σχετικό Μάθημα : Προχωρημένη Θερμοδυναμική

Περίοδος Ανάθεσης: Νοεμβρίου Ακ. Έτους 2022-2023

Ανατέθηκε: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΤΡΙΚΙΑΔΟΥ