ΠροτεινόμεναΘέματακαιΑνάθεσηΔιπλωματικώνΕργασιών
Μοντελοποίηση και προσομοίωση οργανικού κύκλου Rankine για την εκμετάλλευση θερμότητας χαμηλής θερμοκρασίας
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη του οργανικού κύκλου Rankine (ORC) για την εκμετάλλευση θερμότητας χαμηλής θερμοκρασίας.  Οι εφαρμογές για τις οποίες μπορούν να εφαρμοστούν μονάδες ORC για εκμετάλλευση θερμικής ενέργειας είναι η γεωθερμία, η απορριπτόμενη θερμότητα βιομηχανικών διεργασιών, η αεριοποίηση βιομάζας, κ.α.
Στην παρούσα εργασία μελετάται η εφαρμογή του απλού ORC καθώς και οι παραλλαγές αυτού για την αύξηση του θερμικού βαθμού απόδοσης καθώς και την απώλεια της ελάχιστης εξέργειας. Για την ανάλυση του κύκλου θα μελετηθούν διάφορα καθαρά οργανικά ρευστά, ως εργαζόμενα μέσα, καθώς και μίγματα αυτών.  

Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Επαμεινώνδας Βουτσάς

Τομέας: Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων

Σχετικό Μάθημα : Θερμοδυναμική Ι

Περίοδος Ανάθεσης: Νοεμβρίου Ακ. Έτους 2022-2023

Ανατέθηκε: ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΤΙΟΧΟΥ