ΠροτεινόμεναΘέματακαιΑνάθεσηΔιπλωματικώνΕργασιών
Εκχύλιση βιοδραστικών ουσιών από φλούδες ροδιού με χρήση περιβαλλοντικά φιλικών διεργασιών
Στο πλαίσιο της παρούσας διπλωματικής εργασίας θα μελετηθεί η βελτιστοποίηση των παραμέτρων εκχύλισης βιοδραστικών ουσιών από φλούδες ροδιού, χρησιμοποιώντας φιλικούς προς το περιβάλλον διαλύτες αλλά και καινοτόμες διεργασίες εκχύλισης. Πιο συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν εκχυλίσεις με κλασσικούς οργανικούς διαλύτες, βαθείς ευτηκτικούς διαλύτες καθώς και μείγματα αυτών. Με σκοπό την κατανόηση της επίδρασης βασικών παραμέτρων στην βιοδραστικότητα των ουσιών στόχων, όπως είναι η θερμοκρασία, η χρονική διάρκεια, η αναλογία του διαλύτη ως προς τη βιομάζα και η αναλογία των μιγμάτων διαλυτών, θα μελετηθούν η κλασσική εκχύλιση αλλά και η εκχύλιση με χρήση μικροκυμάτων. Για τον χαρακτηρισμό της ποιότητας των παραγώμενων εκχυλισμάτων, θα προσδιοριστούν η συνολική ανάκτηση βιοδραστικών ουσιών-στόχων όπως οι φαινολικές ενώσεις καθώς και η αντιοξειδωτική τους δράση.  

Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Επαμεινώνδας Βουτσάς

Τομέας: Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων

Σχετικό Μάθημα : Προχωρημένη Θερμοδυναμική

Περίοδος Ανάθεσης: Νοεμβρίου Ακ. Έτους 2022-2023

Ανατέθηκε: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΓΓΑΝΗ