ΠροτεινόμεναΘέματακαιΑνάθεσηΔιπλωματικώνΕργασιών
Αποτίμηση της ενεμάτωσης του Καθολικού της Ιεράς Μονής Παναγίας Βαρνάκοβας
Αποτίμηση της διαδικασίας ενεμάτωσης του Καθολικού της Ιεράς Μονής Παναγίας Βαρνάκοβας, σε συσχέτιση με τα αποτελέσματα της διαγωστικής μελέτης του Καθολικού της Ι.Μ. και μακροσκοπικών παρατηρήσεων των εντοπισμένων ρωγμών, με την  χωρο-χρονική ανάλυση των όγκων ενέματος ανά θέση, υποπεριοχή και συνολικά στο κτίριο του Καθολικού και βάσει ειδικών χωρικών δεικτών ενεμάτωσης.

Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Αστέριος Μπακόλας

Τομέας: Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών

Σχετικό Μάθημα : Φθορά και Προστασία Υλικών

Περίοδος Ανάθεσης: Νοεμβρίου Ακ. Έτους 2022-2023