ΠροτεινόμεναΘέματακαιΑνάθεσηΔιπλωματικώνΕργασιών
Φωτοσυνθετικοί μικροοργανισμοί ως μέσο για τη σύνθεση νανοσωματιδίων αργύρου
Tα νανοσωματίδια αργύρου (Ag NPs) έχουν ένα ευρύ φάσμα βιομηχανικών και βιοιατρικών εφαρμογών. Με δεδομένα τα οφέλη της πράσινης σύνθεσης, ο στόχος της παρούσας εργασίας είναι η αξιοποίηση του βιολογικού δυναμικού των φωτοσυνθετικών μικροοργανισμών στη σύνθεση AgNPs. Θα μελετηθεί η επίδραση παραμέτρων που επηρεάζουν τη σύνθεση των νανοσωματιδίων, θα πραγματοποιηθεί χαρακτηρισμός αυτών και τέλος, θα αξιολογηθούν οι αντιμικροβιακές  ιδιότητες τους.

Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Διομή Μαμμά

Τομέας: Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών

Σχετικό Μάθημα : Βιομηχανική Βιοτεχνολογία

Περίοδος Ανάθεσης: Νοεμβρίου Ακ. Έτους 2022-2023