ΠροτεινόμεναΘέματακαιΑνάθεσηΔιπλωματικώνΕργασιών
Yπερέκφραση και χαρακτηρισμός μιας θερμοσταθερής GH9 κυτταρινάσης από το βακτηριακό στέλεχος Bacillus safensis
Στη παρούσα διπλωματική εργασία θα πραγματοποιηθεί  η κλωνοποίηση του gh9 γονιδίου που κωδικοποιεί την έκφραση μιας θερμοσταθερής κυτταρινάσης της GH9 οικογένειας, μέσω της ενσωμάτωσης του εν λόγω γονιδίου σε επιλεγμένους πλασμιδιακούς φορείς έκφρασης. Ακολούθως, θα πραγματοποιηθεί παραγωγή του ενζύμου, απομόνωση και βιοχημικός και κινητικός χαρακτηρισμός.

Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Διομή Μαμμά

Τομέας: Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών

Σχετικό Μάθημα : Βιομηχανική Βιοτεχνολογία

Περίοδος Ανάθεσης: Νοεμβρίου Ακ. Έτους 2022-2023

Ανατέθηκε: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ