ΠροτεινόμεναΘέματακαιΑνάθεσηΔιπλωματικώνΕργασιών
Αξιολόγηση της Παραγωγής Βιολιπαντικών από Φυτικά Έλαια
Ο κλάδος των λιπαντικών είναι πολύ σημαντικός για τη λειτουργία όλων των συστημάτων που περιλαμβάνουν κινούμενα μέρη. Τα λιπαντικά χρησιμοιποιούνται για τη μείωση της τριβής και την πρόληψη της φθοράς του εξοπλισμού. Τα λιπαντικά αποτελούνται από μίγματα βασικών ελαίων με πρόσθετα. Τα βασικά έλαια πραράγονται είτε από την επεξεργασία βαρέων κλασμάτων του πετρελαίου είτε από χημικές αντιδράσεις και είναι κατά μεγαλύτερο μέρος μη βιοαποικοδομήσιμα.  Αντικείμενο της εργασίας είναι η αξιολόγηση της παραγωγής βασικών ελαίων βιολογικής προέλευσης χρησιμοποιώντας ως πρώτη ύλη φυτικά έλαια. Θα πραγματοποιηθούν αντιδράσεις μετεστεροποίησης φυτικών ελαίων με κατάλληλες μεγαλομοριακές αλκοόλες. Οι παραγόμενοι ελαιοχημικοί εστέρες θα αξιολογηθούν ως προς τη ρευστότητά τους και την οξειδωτική σταθερότητά τους. 
Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Δημήτριος Καρώνης

Τομέας: Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών

Σχετικό Μάθημα : Υγρά Καύσιμα

Περίοδος Ανάθεσης: Νοεμβρίου Ακ. Έτους 2022-2023