ΠροτεινόμεναΘέματακαιΑνάθεσηΔιπλωματικώνΕργασιών
Μελέτη και ανάπτυξη υβριδικού ηλεκτρολυτικού αντιδραστήρα για την ταυτόχρονη καθοδική παραγωγή υδρογόνου και ανοδική οξείδωση προϊόντων της ενζυμικής διάσπασης της κυτταρίνης.
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να προσδιορισθούν οι ενεργειακές απαιτήσεις για την καθοδική παραγωγή υδρογόνου σε υβριδικούς ηλεκτρολυτικούς αντιδραστήρες. Για το λόγο αυτό θα γίνει υπολογιστική και πειραματική μελέτη ενός υβριδικού ηλεκτρολυτικού αντιδραστήρα όπου στην κάθοδο ανάγεται το νερό προς αέριο υδρογόνο και στην άνοδο οξειδώνονται προϊόντα της ενζυμικής διάσπασης της κυτταρίνης. Ειδικότερα, ως άνοδοι θα χρησιμοποιηθούν ηλεκτρολυτικά ηλεκτρόδια που αναπτύσσονται στο εργαστήριο, θα προσδιορισθούν οι κινητικές σταθερές των αντιδράσεων και οι ηλεκτρικές παράμετροι του κελιού και θα βρεθούν οι συνθήκες όπου η παραγωγή του υδρογόνου έχει τις ελάχιστες ενεργειακές απαιτήσεις.
Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Αντώνης Καραντώνης

Τομέας: Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών

Σχετικό Μάθημα : Χημική Κινητική και Ηλεκτροχημεία

Περίοδος Ανάθεσης: Νοεμβρίου Ακ. Έτους 2022-2023