ΠροτεινόμεναΘέματακαιΑνάθεσηΔιπλωματικώνΕργασιών
Σύνθετα υλικά κβαντικών τελειών άνθρακα (CQDs) για χρήση σε φωτοδυναμική αντικαρκινική θεραπεία.
Στον τομέα της φωτοδυναμικής θεραπείας το ερευνητικό ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη σύνθεση φωτοευαισθητοποιητών 3ης γενιάς, αξιοποιώντας τη νανοτεχνολογία και τους φωτοευαισθητοποιητές προηγούμενων γενιών. Στόχοι της νέας κατηγορίας φωτοευαισθητοποιητών είναι η βελτίωση της διαλυτότητας του φαρμάκου, η αυξημένη επιλεκτικότητα στον καρκινικό ιστό και οι ενισχυμένες φωτοφυσικές ιδιότητες. Οι πορφυρίνες συνιστούν έναν διαδεδομένο φωτοευαισθητοποιητή, λόγω της έντονης απορρόφησής τους στην ορατή περιοχή του φωτός. Ωστόσο, οι πορφυρίνες δεν είναι διαλυτές στο νερό σε αντίθεση με τις κβαντικές τελείες άνθρακα. Για τον σκοπό αυτό επιδιώκεται η ανάπτυξη σύνθετων υλικών με κβαντικές τελείες άνθρακα (CQDs). 
Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Ευαγγελία Παυλάτου

Τομέας: Χημικών Επιστημών

Σχετικό Μάθημα : Νανοϋλικά και Νανοτεχνολογία

Περίοδος Ανάθεσης: Νοεμβρίου Ακ. Έτους 2022-2023

Ανατέθηκε: ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΛΙΑΜΠΑΚΟΣ