ΠροτεινόμεναΘέματακαιΑνάθεσηΔιπλωματικώνΕργασιών
Ανάπτυξη Μικροβιακής Τεχνολογίας για την αποκατάσταση περιβαλλοντικών αλλοιώσεων λίθινων επιφανειών αρχαιολογικών μνημείων (σε συνεργασία με τον Επικ. Καθηγητή Σάββα Γενίτσαρη, Τομέας Οικολογίας και Ταξινομικής του Βιολογικού Τμήματος ΕΚΠΑ)
Οι μικροοργανισμοί που αναπτύσσονται στην επιφάνεια των αρχαιολογικών μνημείων  με την πάροδο του χρόνου μπορεί να προκαλέσουν διάφορες φθορές οι οποίες θα οφείλονται σε προϊόντα του μεταβολισμού τους και στην δράση ορισμένων ενζύμων τους. Τα ήδη υπάρχοντα καθιερωμένα και συμβατά υλικά συντήρησης εκτός του ότι έχουν πολλά μειονεκτήματα ως προς το αποτέλεσμα της συντήρησης, είναι και μη φιλικά προς το περιβάλλον. Συνέπεια αυτού είναι η ανάγκη  να αναπτυχθούν νέα υλικά που να μπορούν να αποκαταστήσουν τις βλάβες χωρίς περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Και εδώ παρατηρούμε ότι οι μικροοργανισμοί μπορούν να παίξουν έναν ωφέλιμο ρόλο με την κατάλληλη αξιοποίηση και διαχείριση των μεταβολικών τους δικτύων. Η επεξεργασία των πληροφοριών της (μετα)γονιδιωματικής ανάλυσης θα χρησιμοποιηθεί για τον  σχεδιασμό και την ανάπτυξη βιολειτουργικών υλικών συντήρησης (νάνο-βιοϋλικών). Τα υλικά αυτά θα προκύψουν από τους κατάλληλους μικροοργανισμούς οι οποίοι θα έχουν εντοπισθεί και θα διαθέτουν  ιδιότητες να παράγουν ουσίες που αποκαθιστούν τις αλλοιώσεις στους ίδιους τους λίθους στους οποίους αναπτύσσονται, όπως βακτήρια που παράγουν ανθρακικό ασβέστιο για την πλήρωση των ρωγμών. Επόμενος στόχος θα είναι να ενισχυθούν οι δράσεις των ωφέλιμων αυτών μικροοργανισμών ώστε να παράγουν κατευθυνόμενα και σε κατάλληλες συγκεντρώσεις τις ουσίες που θα αποκαταστήσουν τις λίθινες επιφάνειες σε εργαστηριακό επίπεδο  σε προσομοιώσεις των πρότυπων υπό μελέτη μνημείων.
Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Διομή Μαμμά

Τομέας: Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών

Σχετικό Μάθημα : Βιομηχανική Βιοτεχνολογία

Περίοδος Ανάθεσης: Νοεμβρίου Ακ. Έτους 2022-2023

Ανατέθηκε: ΣΙΝΑΠΗΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΣΙΜΟΣ