ΠροτεινόμεναΘέματακαιΑνάθεσηΔιπλωματικώνΕργασιών
Εκτίμηση φυσικοχημικών ιδιοτήτων υδροχαρών φυτών μέσω ψηφιακής επεξεργασίας και ανάλυσης εικόνας
Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η εφαρμογή λογισμικού επεξεργασίας και ανάλυσης εικόνας για τον προσδιορισμό φυσικοχημικών ιδιοτήτων φυτικής βιομάζας κατά την ανάπτυξή της μέσω συσχέτισης τους με μορφολογικά χαρακτηριστικά. Η επεξεργασία και ανάλυση εικόνας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τεχνική μελέτης της μορφολογίας των φυτών με στόχο την ανάπτυξη μιας μη καταστροφικής για τα εκάστοτε δείγματα μεθοδολογίας με την οποία θα είναι δυνατή η συλλογή στοιχείων όπως το μέγεθος, ο αριθμός των φυτών και o χρωματισμός των φύλλων από τα οποία μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα για τον ρυθμό ανάπτυξης της φυτικής βιομάζας, τη περιεκτικότητα των φυτών σε χλωροφύλλη και την αφομοίωση θρεπτικών συστατικών.
Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Ανέστης Βλυσίδης

Τομέας: Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών

Σχετικό Μάθημα : Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία

Περίοδος Ανάθεσης: Νοεμβρίου Ακ. Έτους 2022-2023