ΠροτεινόμεναΘέματακαιΑνάθεσηΔιπλωματικώνΕργασιών
Δοκιμή αισθητήρων υπέρυθρης ακτινοβολίας (IR) για την ανίχνευση αερίων ρύπων.
Στο πλαίσιο της εργασίας θα πρέπει να γίνει μια διάταξη για την δοκιμή αισθητήρων βασιζόμενων σε υπέρυθρες ακτίνες σε διάφορες συνθήκες. Οι ασθητήρες καθώς και οι πηγές υπάρχουν και έχει γίνει προεργασία σχετικά με το σχεδιασμό του πρωτοτύπου. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάλυψη της εργασίας είνα η γνώση προγραμματισμού και τεχνολογιών arduino κλπ.
Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Χρήστος Αργυρούσης

Τομέας: Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών

Σχετικό Μάθημα : Προηγμένες Τεχνολογίες Παραγωγής και Αποθήκευσης Ενέργειας

Περίοδος Ανάθεσης: Νοεμβρίου Ακ. Έτους 2022-2023