ΠροτεινόμεναΘέματακαιΑνάθεσηΔιπλωματικώνΕργασιών
Μελέτη διεργασιών απομάκρυνσης δυνητικά τοξικών στοιχείων (PTEs) με χρήση βιομηχανικών ορυκτών
Τα τελευταία χρόνια, διάφορα βιομηχανικά ορυκτά έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως για την αποκατάσταση μολυσμένων υδάτων και εδαφών. Η αποτελεσματικότητά τους οφείλεται σε γενικές γραμμές στις ειδικές δομικές, μορφολογικές και φυσικοχημικές ιδιότητές τους. Η απομάκρυνση δυνητικά τοξικών στοιχείων (PTEs) από υδατικά διαλύματα μπορεί να λάβει χώρα μέσω ανταλλαγής ιόντων, επιφανειακών συμπλόκων και αντιδράσεων καθίζησης. Ωστόσο, τα συστήματα εδάφους-ορυκτών-PTEs χαρακτηρίζεται από υψηλότερη πολυπλοκότητα από τις απλές στοιχειακές λύσεις και οι χημικές διεργασίες που ελέγχουν τη σταθεροποίηση των PTEs δεν είναι πλήρως κατανοητές. Στην παρούσα έρευνα θα πραγματοποιηθεί μια συγκρίσιμη μελέτη που θα στοχεύει στη σύνδεση μεταξύ φαινομενολογικών παρατηρήσεων της κατακράτησης των PTEs από διαφορετικούς τύπους βιομηχανικών ορυκτών και των χημικών διεργασιών, εντός της ζώνης αλληλεπίδρασης διαλύματος-ορυκτού.
Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Ευαγγελία Παυλάτου

Τομέας: Χημικών Επιστημών

Σχετικό Μάθημα : Επιστήμη και Τεχνολογία Περιβάλλοντος

Περίοδος Ανάθεσης: Νοεμβρίου Ακ. Έτους 2022-2023