ΠροτεινόμεναΘέματακαιΑνάθεσηΔιπλωματικώνΕργασιών
Καταλυόμενος πολυμερισμός στερεάς κατάστασης για την παραγωγή αλειφατικών πολυαμιδίων
  • Στόχος της διπλωματικής είναι η σύνθεση πολυαμιδικών αλάτων και η μελέτη του απευθείας πολυμερισμού τους στη στερεά κατάσταση με στόχο την παραγωγή πολυαμιδίου 12.12. Παράμετροι όπως η κοκκομετρία του αρχικού μονομερούς και η διάταξη του αντιδραστήρα θα μελετηθούν με στόχο την διατήρηση της στερεάς κατάστασης καθόλη τη διάρκεια της διεργασίας. 
  • Τη διπλωματική θα συνεπιβλέψει ο Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ Κωνσταντίνος Παπασπυρίδης
 
Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Σταματίνα Βουγιούκα

Τομέας: Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών

Σχετικό Μάθημα : Μηχανική Παραγωγής Πολυμερικών Υλικών

Περίοδος Ανάθεσης: Νοεμβρίου Ακ. Έτους 2022-2023