ΠροτεινόμεναΘέματακαιΑνάθεσηΔιπλωματικώνΕργασιών
Επικαλυπτικά υλικά μεταβυζαντινών φορητών εικόνων

Στο πλαίσιο της προτεινόμενης διπλωματικής εργασίας θα μελετηθούν μεταβυζαντινές τεχνικές οδηγίες παρασκευής επικαλυπτικών υλικών («βερνίκια» για φορητές εικόνες), που απαντώνται σε ελληνικά εγχειρίδια ζωγραφικής 18ου - 19ου αιώνος. Επιπροσθέτως, θα εξεταστούν δια φυσικοχημικών τεχνικών (FTIR-ATR) επιλεγμένα σχετικά δείγματα από όψιμες μεταβυζαντινές εικόνες με σκοπό τον προσδιορισμό των υλικών κατασκευής των αυθεντικών βερνικιών.
Η εργασία θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με τον Δημόκριτο και άλλους εξειδικευμένους φορείς
Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Κωνσταντίνος Μπέλτσιος

Τομέας: Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών

Σχετικό Μάθημα : Επιστήμη και Τεχνική των Υλικών

Περίοδος Ανάθεσης: Φεβρουαρίου Ακ. Έτους 2022-2023