ΠροτεινόμεναΘέματακαιΑνάθεσηΔιπλωματικώνΕργασιών
Επικαλυπτικά υλικά μεταβυζαντινών φορητών εικόνων
Στο πλαίσιο της προτεινόμενης διπλωματικής εργασίας θα
μελετηθούν και οργανωθούν συστηματικά μεταβυζαντινές τεχνικές οδηγίες παρασκευής επικαλυπτικών υλικών («βερνίκια» για φορητές εικόνες), που απαντώνται σε ελληνικά εγχειρίδια ζωγραφικής 18ου - 19ου αιώνων (όπως η «Ερμηνεία» του Διονυσίου εκ Φουρνά) και συναφείς πηγές. Επιπροσθέτως, θα εξεταστούν δια εφαρμογής φυσικοχημικών τεχνικών (FTIR-ATR) επιλεγμένα σχετικά δείγματα από όψιμες (19ου αιώνος) μεταβυζαντινές φορητές εικόνες με σκοπό τον προσδιορισμό των υλών κατασκευής των αυθεντικών τους βερνικιών. Η εργασία θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με το Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του ΠΑΔΑ και το ΙΝΝ του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».
Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Κωνσταντίνος Μπέλτσιος

Τομέας: Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών

Σχετικό Μάθημα : Επιστήμη και Τεχνική των Υλικών

Περίοδος Ανάθεσης: Φεβρουαρίου Ακ. Έτους 2023-2024