ΠροτεινόμεναΘέματακαιΑνάθεσηΔιπλωματικώνΕργασιών
Μελέτη των νανομηχανικών ιδιοτήτων υλικών με τη μέθοδο της νανοδιείσδυσης: Ανάλυση της καμπύλης φόρτισης και μετα-ανάλυση
Σκοπός της εργασίας είναι η μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων στην μικρο- και νανοκλίμακα με την τεχνική της νανοδιείσδυσης (nanoindentation). Θα μελετηθούν οι ιδιότητες (μέτρο ελαστικότητας, σκληρότητα, κ.ά.), μέσω της ανάλυσης της καμπύλης φόρτισης - αποφόρτισης συσχέτισης των δεδομένων με τις ιδιότητες και τη δομή των υλικών. Στην ανάλυση θα χρησιμοποιηθούν εργαλεία μηχανικής μάθησης (machine learning). Οι ιδιότητες θα συσχετιστούν με την μικροδομή χρησιμοποιώντας συμπληρωματικές τεχνικές ενόργανης ανάλυσης, όπως η στοιχειακή ανάλυση (EDX), καθώς και άλλες τεχνικές.
Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Κωνσταντίνος Χαριτίδης

Τομέας: Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών

Σχετικό Μάθημα : Νανοϋλικά και Νανοτεχνολογία

Περίοδος Ανάθεσης: Νοεμβρίου Ακ. Έτους 2023-2024