ΠροτεινόμεναΘέματακαιΑνάθεσηΔιπλωματικώνΕργασιών
Μελέτη ιδιοτήτων και ανακύκλωση του τεχνολογικού πολυμερούς PVB  (πολυβινυλική βουτυράλη)
Το PVB είναι ένα συμπολυμερές το οποίο πλαστικοποιημένο χρησιμοποιείται στα ανεμοθωράκια (παρμπρίζ) των αυτοκινήτων, τον κατασκευαστικό τομέα (κτήρια και οικοδομές) και τα φωτοβολταϊκά. Το υψηλό κόστος του PVB σε συνδυασμό με την τρέχουσα απόρριψη του (μαζί με γυαλί στο οποίο είναι προσκολλημένο) σε χωματερές δημιουργούν το ενδιαφέρον για την ανακύκλωση του αλλά και την περαιτέρω μελέτη του υλικού για την ορθή διαχείρισή του.
 
Η προτεινόμενη διπλωματική εργασία περιλαμβάνει το χαρακτηρισμό των παρθένων δειγμάτων PVB και σύγκριση αυτών με άλλα χρησιμοποιημένα (wastes), το περιεχόμενο και τη επίδραση του πλαστικοποιητή, την αναλογία των μονομερών στην συμπολυμερική αλυσίδων. Επίσης θα εφαρμοστούν  τεχνικές επιταχυνόμενης τεχνητής γήρανσης, με σκοπό τη μελέτη του μηχανισμού υποβαθμίσεως του υλικού. Οι τεχνικές μελέτης πολυμερικών υλικών που θα εφαρμοστούν περιλαμβάνουν FTIR-ATR, DSC, TGA, DSV (ιξωδομετρία αραιών διαλυμάτων), δοκιμές εφελκυσμού και οπτική μικροσκοπία.
Στόχος είναι ο προσδιορισμός των κατάλληλων ιδιοτήτων για ανακύκλωση του PVB στην ίδια εφαρμογή για την οποία δημιουργήθηκε (closed-loop recycling).

Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Κωνσταντίνος Μπέλτσιος

Τομέας: Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών

Σχετικό Μάθημα : Επιστήμη και Τεχνική των Υλικών

Περίοδος Ανάθεσης: Νοεμβρίου Ακ. Έτους 2022-2023