ΠροτεινόμεναΘέματακαιΑνάθεσηΔιπλωματικώνΕργασιών
Προσδιορισμός Ασφαλτενίων σε Υπολείμματα Διεργασιών Επεξεργασίας Πετρελαίου
Τα ασφαλτένια (asphaltenes) αποτελούν την προβληματικότερη ομάδα συστατικών στα βαριά κλάσματα του πετρελαίου επειδή μπορούν να διαχωριστούν εύκολα αν μεταβληθεί η σύσταση του καυσίμου (ανάμιξη υπολείμματος με ελαφρύτερο κλάσμα με στόχο τη μείωση του ιξώδους) και περιέχουν το σύνολο σχεδόν των ετεροατόμων (μετάλλων κυρίως) που προκαλούν δηλητηρίαση των καταλυτών υδογονοεπεξεργασίας. 
Στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας θα προσδιοριστεί η περιεκτικότητα σε ασφαλτένια βαρέων κλασμάτων του πετρελαίου που προέρχονται από διαφορετικές διεργασίες και θα αξιολογηθεί η χρήση διαφορετικών διαλυτών για την εκχύλισή τους.
Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Δημήτριος Καρώνης

Τομέας: Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών

Σχετικό Μάθημα : Υγρά Καύσιμα

Περίοδος Ανάθεσης: Νοεμβρίου Ακ. Έτους 2022-2023